Platsminnen

Appen Platsminnen är ett redskap för arbete med foton, samtal och minnen i demensvården. Genom appen, som används i en iPad, kan användaren:

 

  • Söka bland över 5 miljoner äldre foton från museer och arkiv i Sverige och övriga Europa
  • Ta egna foton direkt i appen och organisera i samlingar
  • Bygga personliga livsberättelser med gamla och nya foton, ljud, film och texter.
  • Dela livsberättelser och bildsamlingar med anhöriga, via ett säkert login
  • Låta anhöriga aktivt bidra med material till livsberättelsen.
  • Appen Platsminnen har utvecklats som ett svar på demensvårdens behov av enkla och meningsfulla aktiviteter som fångar stunden, utan särskilda förberedelser eller förkunskaper hos personalen. Det finns i dag inget annat system med motsvarande funktioner på marknaden.

Att fånga stunden

Med Platsminnen är det enkelt att fånga stunden – både genom ständig tillgång till den egna livsberättelsen, och genom den unika tillgången till över 5 miljoner sökbara kulturarvsbilder från hela Europa, som visar miljöer, platser, situationer, föremål, yrken, mm. från förr. En iPads lätthanterliga format, gör att Platsminnen enkelt kan följa med i vardagen – både för att minnas det som varit, och för att dokumentera nuet.

Glädje och livskvalitet

Foton väcker minnen, bär på berättelser, skapar samtal och gemenskap. Från de verksamheter som arbetar med Platsminnen, kommer många berättelser om ökat lugn, glädje och samhörighet genom samtal kring bilder, platser och händelser med Platsminnen som stöd. Att med hjälp av bilder få åtkomst till sina minnen, från en tid när man var frisk och aktiv, stärker hos en person med demenssjukdom identiteten, skapar trygghet och en god känsla som sitter kvar i kroppen under lång tid efteråt.

Levande livsberättelser

En livsberättelse är ett redskap som ger vårdpersonal möjlighet att skapa sig en bättre bild av personen bakom demenssjukdomen. Genom tillgång till information om händelser, personer och sammanhang som varit viktiga i personens liv, kan vårdpersonal på ett bättre sätt bemöta, förstå och bekräfta när minnet sviker och vardagen inte längre fungerar.

 

www.platsminnen.se

 

Kontakt och mera information
Viktor Lindbäck
viktor.lindback@hotmail.com
070 223 55 99

Till skillnad från traditionella livsberättelser som skrivs ner på papper, erbjuder Platsminnen en levande och föränderlig livsberättelse i digital form – där bilder och berättelser enkelt och omedelbart kan läggas till och ändras. En livsberättelse i Platsminnen är inte enbart ett dokument över det förflutna, utan fortsätter att dokumentera vardagen och dess händelser genom hela livet. Genom en Livsberättelse i Platsminnen kan brukaren trots stora geografiska avstånd dela sin vardag med anhöriga – även efter flytt till ett boende. De anhöriga kan själva också genom ett säkert login tillföra bilder, filmer och berättelser till Livsberättelsen – när de själva vill, utan krav på att passa tider eller befinna sig på en speciell plats.