Föreningen ASK ska initiera och främja ett aktivt användande av kultur i projektform med mål att stödja en god samhällsutveckling.

Föreningen ASK

Med ASK vill vi skapa ett kreativt rum, möjligheter för nya projekt att födas och en miljö som inspirerar, stödjer och vägleder oss som arbetar med att använda och sprida kultur i alla dess former.

 

ASK står för att använda och sprida kultur. Kulturen finns runt omkring oss i form av konst, värderingar, arkitektur, litteratur, traditioner, konflikter, språk, förhållningssätt och levnadssätt. Mycket finns bevarat i ting, platser och föremål. Annat finns bevarat i berättandet, traditionerna och minnena. Kultur överförs från generation till generation och hjälper oss att förstå och reflektera.

Föreningen ASK vill initiera och främja projekt och processer som med kulturen som verktyg kan stödja en inkluderande och god samhällsutveckling.

 

Som förening kan vi söka medel för genomförande, vi kan hittar parter för samarbete, vi kan finna kompletterande kompetenser för att möjliggöra ett lyckat genomförande.

 

Vi har en samlad kompetens inom humaniora, samhällsvetenskap, digital teknik, projektledning, ekonomi och andra kompletterande områden.

 

Vi tar idéer till verklighet. Våra idéer. Men också dina idéer.

Karin Lekberg förklarar kort vad ASK kan bidra med

Karin har under de senaste 20 åren arbetat med kluster- och mötesplatsutveckling, bl a som chef för Subtopia i Alby/Botkyrka. Sedan 2018 egen konsultverksamhet, och kulturstrateg på arkitekt- och stadsplaneringeskontoret Landskapslaget.

 

Läs mer om Karin och de andra styrelsemedlemmarna

 

Vi i föreningen

Vi som bildat ASK brinner för att synliggöra och arbeta med kultur och kulturarv. Vi är producenter, konstnärer, formgivare, författare, föreläsare, visionärer och har alla ett dedikerat samhällsengagemang. Vad som förenar oss alla är att vi är entreprenörer och berättare. Vi arbetar alla med forskande, bevarande och förmedlande. Vi drivs av att föda ideer, att ta en vision – en dröm med en plan – till en process och ett genomförande.  Mer om oss >

ASK events

ASK organiserar bland annat ‘kreativa rum’, kvällar då nya projekt presenteras. Idéerna föds genom att inspirera, stödja och vägleda er alla som arbetar med att använda och sprida kultur i alla dess former.

 

Till events